Thành lập Tổ điều hành ‘Diễn đàn Kết nối nông sản 970’

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa ký Quyết định số 3993/QĐ/BNN-TCCB ngày 13/10/2021 về việc thành lập Tổ điều hành ‘Diễn đàn Kết nối nông sản 970’ gồm 12 thành viên.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Diễn đàn Kết nối nông sản 970 kỳ VI với chủ đề “Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Bình Dương năm 2021” diễn ra ngày 9/10/2021. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo đó, Tổ điều hành “Diễn đàn Kết nối nông sản 970” sẽ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, tham mưu và tổ chức thực hiện các Diễn đàn theo hình thức trực tuyến để kết nối thông tin sản xuất gắn với tiêu thụ nông, lâm, thủy sản theo từng chủ đề, ngành hàng, sản phẩm OCOP và thông tin quảng bá các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn từng vùng miền, cụ thể:

Bám sát chỉ đạo của Bộ, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản và kế hoạch phát triển sản xuất hàng tháng, quý, năm của Bộ, cụ thể theo từng ngành hàng, địa phương để tham mưu kế hoạch tổ chức các Diễn đàn kết nối nông sản hàng tháng.

Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác của Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các hiệp hội, ngành hàng trong việc xây dựng nội dung các Diễn đàn, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển thị trường nông sản, kết nối cung cầu nông sản, vật tư nông nghiệp; phát triển ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn; thông tin thống kê, dự báo phục vụ quản lý sản xuất và xúc tiến thương mại.

Nghiên cứu đề xuất triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đa phương tiện về kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, phát triển ngành nghề, dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trên nền tảng các sản phẩm truyền thông của Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị thường trực của Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối nông sản 970. Ảnh: Tùng Đinh.

Phát triển trang điện tử của Diễn đàn trên cơ sở dữ liệu cung cầu của các Tổ công tác của Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, các Bộ, ngành và địa phương.

Theo Quyết định số 3993/QĐ-BNN-TCCB, Tổ điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ điều hành chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các Diễn đàn hàng tháng, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều hành hoạt động của Tổ theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản về mọi hoạt động của Tổ điều hành; Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Các thành viên Tổ điều hành thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công.

Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị thường trực của Tổ điều hành, giúp Tổ trưởng Tổ điều hành triển khai, điều phối các nhiệm vụ công tác của Tổ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Danh sách thành viên Tổ Điều hành Diễn đàn Kết nối nông sản 970

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Các thành viên:

 1. Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp
 2. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt
 3. Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi
 4. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
 5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
 6. Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản
 7. Ông Đào Đức Huấn, Trưởng phòng OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;
 8. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản vùng I
 9. Ông Trần Văn Cao, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam
 10. Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II
 11. Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Theo NNVN

Chọn ngôn ngữ