Nuôi tôm công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu

Áp dụng kỹ thuật vào nuôi tôm công nghiệp với hình thức nuôi 2 hoặc 3 giai đoạn thích ứng với biến đổi khí hậu đã mang lại hiệu quả.

Theo NNVN

Chọn ngôn ngữ