LIÊN HỆ

HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP SỐ VIỆT NAM (VIDA)

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Phone: 02462 969 225. Email: info@vida.net.vn. Website: http://vida.net.vn

Người chịu trách nhiệm về mặt nội dung
TS. Nguyễn Đức Tùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội

Chọn ngôn ngữ