Công bố Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam

Sáng ngày 7.7.2021 tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam năm 2021

Nhằm xây dựng tài liệu đáng tin cậy giúp các thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp tham khảo, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam biên soạn “Báo cáo tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam năm 2021”. Báo cáo được xem là cơ sở tiền đề cho những nhận định, đánh giá chính xác nhất về chuyển đổi số nông nghiệp; giúp nhà quản trị đưa ra những chiến lược phù hợp cho đơn vị, tổ chức của mình vì mục tiêu đóng góp tích cực đến quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

VIDA

Chọn ngôn ngữ